Voucher SPA na zabiegi

Nie masz pomysłu na prezent?

Nie wiesz, jak okazać sympatię, uznanie, szacunek czy miłość bliskiej Ci osobie? Chcesz, aby poczuła się wyjątkowo? Podaruj jej prezent w postaci vouchera na zabieg lub ekskluzywny kosmetyk pielęgnacyjny.

Vouchery SPA mają postać imiennego zaproszenia na wybrane przez Państwa zabiegi. W naszej ofercie znajdują się ponadto bony prezentowe o wartości 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 oraz 500 zł, które mogą zostać wykorzystane na dowolne zabiegi z naszego menu.

 

 

Aby ułatwić Państwu dokonanie wyboru zabiegu, prezentujemy listę prezentów najczęściej kupowanych przez naszych klientów:

 1. Pakiet SPA „Powiew młodości”
 2. Pakiet SPA „Bramy raju”
 3. Pakiet SPA „Dotyk piękna”
 4. Pakiet SPA „Oaza relaksu”
 5. Masaż czekoladą
 6. Masaż gorącymi kamieniami
 7. Masaż DRM – DREAM
 8. Masaż relaksacyjny pleców
 9. Złuszczanie kwasem migdałowym
 10. Peeling kawitacyjny
 11. Oczyszczanie SPA
 12. Manicure hybrydowy Shellac
 13. Indywidualna nauka samodzielnego wykonywania makijażu.

 

 

Regulamin sprzedaży i realizacji  Bonu Prezentowego/Vouchera SPA

Regulamin sprzedaży i realizacji Bonu prezentowego/Vouchera SPA (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki Klienta nabywającego Bon prezentowy/Voucher SPA oraz Pacjenta korzystającego z Bonu prezentowego/Vouchera SPA, a także zasady kupna, otrzymania i korzystania z w/w bonu/vouchera.

§ 1

 1. Sprzedawcą jest Anna Purtak przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” z siedzibą: al. IX Wieków Kielc 16/10, 25-516 Kielce wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 657-252-80-99, REGON 260274807.
 2. Kupującym/Klientem jest osoba, która nabywa Bon prezentowy/Voucher SPA dla siebie lub innej osoby tj. Pacjenta.
 3. Pacjentem jest osoba uprawniona do realizacji Bonu prezentowego/Vouchera SPA, tj. Klient albo inna osoba, na rzecz której nabyto bon/voucher. Imię i nazwisko Pacjenta jest każdorazowo wpisywane w treści Bonu prezentowego/Vouchera SPA.

§ 2

1. Bon Prezentowy/Voucher SPA jest dokumentem wystawianym przez Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You”, al. IX Wieków Kielc 16/10, 25-516 Kielce, mającym postać zaproszenia na zabieg lub pakiet zabiegów wybrany przez Kupującego albo postać bonu kwotowego.

2. Bon prezentowy/Voucher SPA umożliwia wykonanie wymienionej w jego treści usługi lub pakietu usług (w przypadku Voucherów z wpisaną nazwą zabiegu lub pakietu zabiegowego) bądź dokonanie płatności za zabiegi wykorzystując kwotę, stanowiącą wartość bonu (w przypadku bonów kwotowych).

3. Wykaz zabiegów dostępny jest na stronie internetowej Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” pod adresem www.visionofyou.pl lub pod numerem telefonu kosmetologa 603 955 839.

4. Bon prezentowy/Voucher SPA stanowi imienne zaproszenie na zabieg/zabiegi i może być wykorzystany jedynie przez jedną osobę, której imię i nazwisko jest zawarte w jego treści.

5. Zakupiony Bon prezentowy/Voucher SPA nie podlega zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.

6. Jeżeli wartość wykonanej przy realizacji Bonu prezentowego/Vouchera SPA usługi lub usług jest mniejsza niż kwota określona w w/w bonie/voucherze Pacjentowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy w postaci ekwiwalentu pieniężnego. Niewykorzystana kwota Bonu prezentowego/Vouchera SPA zostaje wpisana na jego odwrocie wraz z podpisem osoby, która wykonała usługę/usługi, co umożliwia wykorzystanie wskazanej kwoty na kolejny zabieg lub zabiegi w Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” wykonane w terminie 30 dni od daty wizyty związanej z realizacją bonu/vouchera. O wystąpieniu różnicy Pacjent jest każdorazowo informowany przed wykonaniem zabiegu. Pacjentowi i Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu niewykorzystanej kwoty. Nie przysługuje także prawo uzyskania ekwiwalentu pieniężnego za niewykonane zabiegi.

7. Jeżeli wartość wykonanej usługi/usług jest wyższa od wartości Bonu Prezentowego/Vouchera SPA (dotyczy bonów kwotowych), Pacjent zobowiązany jest uiścić różnicę, tj. kwotę ponad wartość Bonu Prezentowego/Vouchera SPA do wysokości wykonanej usługi. O wystąpieniu różnicy Pacjent jest każdorazowo informowany przed wykonaniem zabiegu.

8. Bony kwotowe realizowane są wyłącznie w siedzibie przedsiębiorstwa przez wykonanie zabiegu/zabiegów, nigdy zaś przez zakup kosmetyków.

9. Jeżeli kosmetolog w czasie wywiadu kosmetyczno-medycznego lub badania przedmiotowego stwierdzi istnienie przeciwwskazań do wykonania zabiegu określonego w treści Bonu Prezentowego/Vouchera SPA, przedstawi Pacjentowi propozycje zabiegów dostosowanych do potrzeb jego skóry, których wartość jest najbardziej zbliżona do wartości zabiegu wymienionego w bonie/voucherze. § 2 pkt. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. W przydatku stwierdzenia przeciwwskazań do wykonania zabiegu Pacjentowi oraz Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu Vouchera lub otrzymania pieniężnego ekwiwalentu.

10. Jeden Bon prezentowy/Voucher SPA może zostać zrealizowany wyłącznie przez osobę uprawnioną – Pacjenta. Regulamin nie przewiduje cedowania uprawnienia wynikającego z Bonu Prezentowego /Vouchera SPA.

11. Termin ważności Bonu Prezentowego /Vouchera SPA wynosi jeden miesiąc od chwili jego wystawienia. Data ważności Bonu Prezentowego/Vouchera SPA zostaje każdorazowo zapisana w jego treści

12. Bony Prezentowe/Vouchery SPA nie łączą się z innymi promocjami, zniżkami, przecenami, kartami stałego klienta i bonami rabatowymi.

13. Po wydaniu Bonu prezentowego/Vouchera SPA wyłączną odpowiedzialność za jego utratę ponosi Kupujący, lub Pacjent (jeśli nie jest nim Kupujący). W takim przypadku, prawo otrzymania duplikatu nie przysługuje. Nie przysługuje zatem także prawo do realizacji Bonu.

§ 3

1. Warunkiem zakupu Bonu Prezentowego/Vouchera SPA jest dokonanie wyboru usługi lub ustalenia wartości bonu/vouchera oraz wskazanie osoby Pacjenta i uiszczenie ceny zakupu.

2 Zamówienie bonu/vouchera może być dokonane wyłącznie telefonicznie.

3. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia złożonego telefonicznie należy dokonać płatności wartości bonu/vouchera przelewem na numer konta 65 1050 1416 1000 0091 4664 2930 lub osobiście w siedzibie firmy w momencie jego odbioru. Odbiór bonu/vouchera następuje osobiście w terminie uzgodnionym podczas rozmowy telefonicznej po zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedającego (płatność przelewem) lub po dokonaniu płatności w gabinecie.

4. W celu realizacji Bonu prezentowego/Vouchera SPA, Pacjent telefoniczne skontaktuje się ze Sprzedającym celem ustalenia daty i godziny przeprowadzenia usługi.

5. Pacjent jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem. Zmiana terminu realizacji usługi w terminie późniejszym możliwa jest wyłącznie za zgodą Sprzedającego.

§ 4

 1. Dane udostępnione Sprzedającemu przez Klienta w celu wykonania zabiegów będą przetwarzane przez Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniami dyrektywy 95/46/WE (określanymi jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” ) z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych osobowych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem; w szczególności udostępnianiem danych osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem, modyfikacją lub zniszczeniem.
 2. Administratorem Danych jest właściciel Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” – Anna Purtak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” Anna Putrak wykonywaną w Kielcach al. IX Wieków Kielc 16 lok. 10, 25-516 Kielce, wpisaną do rejestru REGON 260274807, NIP 6572528099, nr tel. 603955839, adres e-mail a.purtak@visionofyou.pl
 3. Administrator Danych gromadzi dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, wieku, telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania, adresu e-mail, informacji o stanie zdrowia, stanie skóry, stylu życia, nawykach pielęgnacyjnych.
 4. Dane zbierane są w formie ankiety za zgodą osoby, której dane dotyczą, na ich przetwarzanie oraz wprowadzane do dokumentacji zabiegowej po przeprowadzeniu wywiadu z klientem oraz wykonaniu zabiegu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane podawane są dobrowolnie.
 6. Dane gromadzone są tylko i wyłącznie w celu wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu, dokonania właściwego doboru zabiegu, opracowania skutecznego planu postępowania terapeutycznego, ustalenia, zmiany terminu wizyty, uzyskania informacji reakcji skóry na zabieg, dokonania zakupu Vouchera prezentowego lub kosmetyków detalicznych.
 7. Dane są wykorzystywane wyłącznie przez Administratora Danych i nie są przekazywane innym odbiorcom.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu,przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 9. Kupujący/Pacjenci mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kupujący/Pacjenci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

§ 5

 1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, z tym że w przypadku jego zmiany wiąże on Klienta/Pacjenta w takim brzmieniu jaki został przez niego zaakceptowany. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.visionofyou.pl.
 2. Zakupienie lub przystąpienie do skorzystania z Bonu prezentowego/Vouchera SPA jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu