Voucher SPA na zabiegi z kuponem rabatowym

Nie masz pomysłu na prezent?

Nie wiesz, jak okazać sympatię, uznanie, szacunek czy miłość bliskiej Ci osobie? Chcesz, aby poczuła się wyjątkowo? Podaruj jej prezent w postaci vouchera na zabieg lub ekskluzywny kosmetyk pielęgnacyjny.

Jeśli wykupisz Voucher SPA, otrzymasz bon rabatowy, dzięki któremu w czasie kolejnej wizyty w naszym gabinecie uzyskasz rabat 20% na wykonane zabiegi.

Vouchery SPA mają postać imiennego zaproszenia na wybrane przez Państwa zabiegi. W naszej ofercie znajdują się ponadto bony prezentowe o wartości 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 oraz 500 zł, które mogą zostać wykorzystane na dowolne zabiegi z naszego menu.

 

 

Aby ułatwić Państwu dokonanie wyboru zabiegu, prezentujemy listę prezentów najczęściej kupowanych przez naszych klientów:

 1. Pakiet SPA „Powiew młodości”
 2. Pakiet SPA „Bramy raju”
 3. Pakiet SPA „Dotyk piękna”
 4. Pakiet SPA „Oaza relaksu”
 5. Masaż czekoladą
 6. Masaż gorącymi kamieniami
 7. Masaż DRM – DREAM
 8. Masaż relaksacyjny pleców
 9. Złuszczanie kwasem migdałowym
 10. Biomimetyczny zabieg liftingujący z peptydami
 11. Peeling kawitacyjny
 12. Oczyszczanie SPA
 13. Manicure hybrydowy Shellac
 14. Tropikalny manicure lub pedicure SPA 
 15. Indywidualna nauka samodzielnego wykonywania makijażu.

 

 

Regulamin sprzedaży i realizacji  Bonu Prezentowego/Vouchera SPA

Regulamin sprzedaży i realizacji Bonu prezentowego/Vouchera SPA (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki Klienta nabywającego Bon prezentowy/Voucher SPA oraz Pacjenta korzystającego z Bonu prezentowego/Vouchera SPA, a także zasady kupna, otrzymania i korzystania z w/w bonu/vouchera.

§ 1

 1. Sprzedawcą jest Anna Purtak przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” z siedzibą: al. IX Wieków Kielc 16/10, 25-516 Kielce wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 657-252-80-99, REGON 260274807.
 2. Kupującym/Klientem jest osoba, która nabywa Bon prezentowy/Voucher SPA dla siebie lub innej osoby tj. Pacjenta.
 3. Pacjentem jest osoba uprawniona do realizacji Bonu prezentowego/Vouchera SPA, tj. Klient albo inna osoba, na rzecz której nabyto bon/voucher. Imię i nazwisko Pacjenta jest każdorazowo wpisywane w treści Bonu prezentowego/Vouchera SPA.

§ 2

1. Bon Prezentowy/Voucher SPA jest dokumentem wystawianym przez Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You”, al. IX Wieków Kielc 16/10, 25-516 Kielce, mającym postać zaproszenia na zabieg lub pakiet zabiegów wybrany przez Kupującego albo postać bonu kwotowego o wartości 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 lub 500 zł.

2. Bon prezentowy/Voucher SPA umożliwia wykonanie wymienionej w jego treści usługi lub pakietu usług (w przypadku Voucherów z wpisaną nazwą zabiegu lub pakietu zabiegowego) bądź dokonanie płatności za zabiegi wykorzystując kwotę, stanowiącą wartość bonu (w przypadku bonów kwotowych).

3. Wykaz zabiegów dostępny jest na stronie internetowej Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” pod adresem www.visionofyou.pl lub pod numerem telefonu kosmetologa 603 955 839.

4. Bon prezentowy/Voucher SPA stanowi imienne zaproszenie na zabieg/zabiegi i może być wykorzystany jedynie przez jedną osobę, której imię i nazwisko jest zawarte w jego treści.

5. Bon prezentowy/Voucher SPA nie podlega wymianie na gotówkę.

6. Jeżeli wartość wykonanej przy realizacji Bonu prezentowego/Vouchera SPA usługi lub usług jest mniejsza niż kwota określona w w/w bonie/voucherze Pacjentowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy w postaci ekwiwalentu pieniężnego. Niewykorzystana kwota Bonu prezentowego/Vouchera SPA zostaje wpisana na jego odwrocie wraz z podpisem osoby, która wykonała usługę/usługi, co umożliwia wykorzystanie wskazanej kwoty na kolejny zabieg lub zabiegi w Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” wykonane w terminie 30 dni od daty wizyty związanej z realizacją bonu/vouchera. O wystąpieniu różnicy Pacjent jest każdorazowo informowany przed wykonaniem zabiegu.

7. Jeżeli wartość wykonanej usługi/usług jest wyższa od wartości Bonu Prezentowego/Vouchera SPA (dotyczy bonów kwotowych), Pacjent zobowiązany jest uiścić różnicę, tj. kwotę ponad wartość Bonu Prezentowego/Vouchera SPA do wysokości wykonanej usługi. O wystąpieniu różnicy Pacjent jest każdorazowo informowany przed wykonaniem zabiegu.

8. Bony kwotowe realizowane są wyłącznie w siedzibie przedsiębiorstwa przez wykonanie zabiegu/zabiegów, nigdy zaś przez zakup kosmetyków.

9. Jeżeli kosmetolog w czasie wywiadu kosmetyczno-medycznego lub badania przedmiotowego stwierdzi istnienie przeciwwskazań do wykonania zabiegu określonego w treści Bonu Prezentowego/Vouchera SPA, przedstawi Pacjentowi propozycje zabiegów dostosowanych do potrzeb jego skóry, których wartość jest najbardziej zbliżona do wartości zabiegu wymienionego w bonie/voucherze. § 2 pkt. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

10. Jeden Bon prezentowy/Voucher SPA może zostać zrealizowany wyłącznie przez osobę uprawnioną – Pacjenta. Regulamin nie przewiduje cedowania uprawnienia wynikającego z Bonu Prezentowego /Vouchera SPA.

11. Termin ważności Bonu Prezentowego /Vouchera SPA wynosi dwa miesiące od chwili jego wystawienia. Data ważności Bonu Prezentowego/Vouchera SPA zostaje każdorazowo zapisana w jego treści

12. Bony Prezentowe/Vouchery SPA nie łączą się z innymi promocjami, zniżkami, przecenami, kartami lub bonami rabatowymi.

13. Po wydaniu Bonu prezentowego/Vouchera SPA wyłączną odpowiedzialność za jego utratę ponosi Kupujący, lub Pacjent (jeśli nie jest nim Kupujący). W takim przypadku, prawo otrzymania duplikatu nie przysługuje.

§ 3

1. Warunkiem zakupu Bonu Prezentowego/Vouchera SPA jest dokonanie wyboru usługi lub ustalenia wartości bonu/vouchera oraz wskazanie osoby Pacjenta i uiszczenie ceny zakupu.

2 Zamówienie bonu/vouchera może być dokonane osobiście w siedzibie przedsiębiorcy Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You”, al. IX Wieków Kielc 16/10 (po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie), bądź telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3. Warunkiem zamówienia Bonu Prezentowego/Vouchera SPA drogą elektroniczną lub telefonicznie jest wysłanie wiadomości e-mail na adres a.purtak@visionofyou.pl lub telefoniczne skontaktowanie się kosmetologiem wskazanym w § 2 ust. 3.

3. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia złożonego drogą elektroniczną lub telefonicznie należy dokonać płatności wartości bonu/vouchera przelewem na numer konta 65 1050 1416 1000 0091 4664 2930 lub osobiście w siedzibie firmy. Odbiór bonu/vouchera następuje osobiście po ewentualnej dalszej konsultacji kosmetologicznej i po zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedającego (płatność przelewem) lub po uiszczeniu ceny w gotówce.

4. W celu realizacji Bonu prezentowego/Vouchera SPA, Pacjent telefoniczne lub osobiście skontaktuje się ze Sprzedającym celem ustalenia daty i godziny przeprowadzenia usługi.

5. Pacjent jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem. Zmiana terminu realizacji usługi w terminie późniejszym możliwa jest wyłącznie za zgodą Sprzedającego.

§ 4

1. Dane udostępnione Sprzedającemu przez Klienta w celu wykonania zabiegów będą przetwarzane przez Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You”.

3. Administrator przetwarza dane osobowe  zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych osobowych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem; w szczególności udostępnianiem danych osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

4. Kupujący/Pacjenci mają bieżący wgląd do swoich danych osobowych i mogą w każdej chwili żądać dokonania ich zmiany lub usunięcia.

5. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, z tym że w przypadku jego zmiany wiąże on Klienta/Pacjenta w takim brzmieniu jaki został przez niego zaakceptowany. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.visionofyou.pl.

6. Zakupienie lub przystąpienie do skorzystania z Bonu prezentowego/Vouchera SPA jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.